<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .Normal-P2 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; padding-left:48.0px; font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P3 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; list-style-type: decimal; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P4 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; padding-left:48.0px; font-family:"Times New Roman", serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P5 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; list-style-type: circle; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.63em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Normal-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:13.0px; line-height:1.38em; } .Normal-C7 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .Normal-C8 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:9.0px; line-height:12.00px; vertical-align:40%; } .Normal-C9 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Normal-C10 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Normal-C11 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2950px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2950px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:2240px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">De bedelingenleer</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">Het dispensationalisme</span></p> <p class="Normal-P1"><span class="Normal-C4">(Het Zoeklicht nr. 11-<wbr>2016)</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">Nog niet zolang geleden was het dispensationalisme populair in de evangelische kringen. De laatste decennia is de belangstelling voor deze leer enorm afgenomen en wordt zelfs door velen verguisd. Begrijpelijk, vanwege de extremen die er uit voortkwamen, maar niet helemaal terecht. Zien we vooral ook niet een toename van allerlei dwaalleringen in de Gemeente? Zou dat misschien komen omdat er bijna geen kennis meer is van de leer van de bedelingen? </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Bij het bestuderen van het Woord van God is het belangrijk dat we Schrift met Schrift vergelijken. Als we dat doen, verklaart de Schrift Zichzelf (2 Timotes 3:16-<wbr>17). De meest eenvoudige uitleg is: lezen wat er staat (2 Petrus 1:20). Natuurlijk hebben we daarbij de hulp van de Heilige Geest nodig. Want zonder Gods Geest kunnen we het Woord niet goed verstaan (1 Korintirs 2:14). Gebed is daarbij nodig. We mogen Hem vragen Zijn Woord te begrijpen en dit ook in praktische zin te verstaan, bijvoorbeeld voor in onze levenswandel (Psalm 119:105). Zo zijn veel gerespecteerde Bijbeluitleggers ervan overtuigd, dat de bedelingenleer ons helpt om het Woord in het juiste perspectief te verstaan. Want hoewel Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is (Hebreen 13:8) doet Hij niet altijd dezelfde dingen. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C7">Wat is een dispensatie, bedeling?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Het woord dispensationalisme , betekent de leer van de bedelingen . Het woord bedeling (dispensatie) is in het Latijns dispensatio en het in Grieks &nbsp; oikonomia . Het betekent: uitdeling, verdeling, bestuur, beheer, management of huishouding. De Scofield Reference Bible geeft de volgende betekenis van wat een bedeling is: Een bedeling is een tijdsperiode, gedurende welke de mens wordt getest op gehoorzaamheid aan een specifieke openbaring van de wil van God. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">In de Efezebrief van Paulus komt het woord bedeling een aantal keren voor. Daarin heeft hij het over de bedeling van de volheid der tijden en de bedeling van genade (1:10; 3:2, SV). Paulus is een bijzondere bediening (bedeling/verborgenheid) toevertrouwd en daarvan moest hij verkondigen/uitdelen (Kolossenzen 1:25-<wbr>26 SV). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Onderscheiden wij de bedelingen in het Woord, dan noemen we dat ook wel het Woord der waarheid recht snijden (2 Timotes 2:15, HSV). Het Woord rechtsnijden/verdelen geeft geen verdeeldheid, maar een geordend zicht op Gods handelen met de mensheid in verleden, heden en toekomst.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C7">De traditionele bedelingenleer</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Het dispensationalisme is een geloofsleer. Het is gebaseerd op de meest eenvoudige uitleg, namelijk die van de letterlijke interpretatie. Daarom zien dispensationalisten onderscheid tussen Gods heilsplan met Isral en de Gemeente. Lezen wij over Isral, dan moeten we dit niet (volgens de dispensationalisten) toepassen op de Gemeente/Kerk. Gods handelen met Zijn oude verbondsvolk is wel in geestelijk opzicht voor de Gemeente tot voorbeeld gegeven (1 Korintirs 10:11). Veelal zien wij dat wat Isral in het aardse is, de Gemeente dat in het hemelse is. Zo zijn Gods beloften voor Isral aards (Jeremia 31:7-<wbr>10) en die van de Gemeente hemels (Filippenzen 3:20-<wbr>21). Bijvoorbeeld, in Jeruzalem was een tempelhuis, maar de Gemeente is een woonstede Gods in de Geest (Efezirs 2:21-<wbr>22). Isral is een land, maar de Gemeente is het Lichaam van Christus, een levend organisme (Efezirs 1:23).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Ruwweg gezegd lezen we over Gods weg met Isral, in het Oude Testament en in de Evangelin. In het Nieuwe Testament, voornamelijk in de brieven van Paulus, lezen we over Gods handelen met de Gemeente. In het bijzonder is Gods reddingsplan met de Gemeente aan Paulus geopenbaard (Efezirs 3:2-<wbr>11). Want Hij is de apostel en leraar van de heidenen (Romeinen 11:13). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C7">Meest bekende schema </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">De bedelingenleer is niet een uitvinding van Darby en Scofield, zoals sommigen dus onterecht menen. De eerste Kerkvaders geloofden al dat God in diverse periodes op een unieke wijze met de mensheid heeft gehandeld. Het bekendste schema van het dispensationalisme komt uit de Scofield Bijbel. Waarschijnlijk heeft Scofield die overgenomen van Dr. Isaac Watts (1674-<wbr>1748). Volgens C.I. Scofield zijn er zeven bedelingen of heilsperioden:</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <ol class="Normal-P2"> <li class="Normal-P3"><span class="Standaard-C">Bedeling van onschuld -<wbr> van Adam tot de zondeval; </span></li><li class="Normal-P3"><span class="Standaard-C">Bedeling van het geweten -<wbr> van de zondeval tot de zondvloed;</span></li><li class="Normal-P3"><span class="Standaard-C">Bedeling van het menselijk bestuur -<wbr> van Noach tot Abraham</span></li><li class="Normal-P3"><span class="Standaard-C">Bedeling van de Belofte -<wbr> van de roeping van Abraham tot Mozes (van de instelling van de Wet);</span></li><li class="Normal-P3"><span class="Standaard-C">Bedeling van de Wet -<wbr> van de instelling van de Wet tot de dood van Christus;</span></li><li class="Normal-P3"><span class="Standaard-C">Bedeling van de Genade -<wbr> van Christus opstanding tot de Opname van de Gemeente;</span></li><li class="Normal-P3"><span class="Standaard-C">Bedeling van het Koninkrijk (het Messiaanse Rijk) -<wbr> van de Wederkomst tot het Laatste oordeel.</span></li></ol> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Hier zouden we nog een 8</span><span class="Normal-C8">e</span><span class="Standaard-C"> bedeling aan toe kunnen voegen, die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (de volmaakte eeuwigheid).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C7">De meest eenvoudige toepassing </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">De drie belangrijkste bedelingen zijn die van:</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <ul class="Normal-P4"> <li class="Normal-P5"><span class="Standaard-C">De wet,</span></li><li class="Normal-P5"><span class="Standaard-C">de genade, </span></li><li class="Normal-P5"><span class="Standaard-C">en het Koninkrijk.</span></li></ul> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Deze drie zijn het belangrijkste, omdat het in de Bijbel daarover het meeste gaat. Deze drie bedelingen worden door alle dispensationalisten onderscheiden en zouden eigenlijk door alle christenen onderscheiden moeten worden. Het geeft ons namelijk een geordend zicht op Gods heilsplan met deze wereld.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Duidelijk is toch wel dat Gods weg met Zijn volk onder de wet anders is dan met de Gemeente in de genadetijd: </span><span class="Normal-C9"> En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven </span><span class="Standaard-C"> (Galaten 3:11-<wbr>12). Zo zal het tijdens het Koninkrijk ook weer anders zijn, want </span><span class="Normal-C10">dan</span><span class="Standaard-C"> zal Christus als </span><span class="Normal-C10">Koning</span><span class="Standaard-C"> regeren op aarde:</span><span class="Normal-C11"> </span><span class="Normal-C9"> Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. Dan zal Hij richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natin. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren </span><span class="Standaard-C"> (Jesaja 2:3-<wbr>4).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C7">Als hulpmiddel gebruiken</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">De systematische leer van het dispensationalisme helpt ons om de Bijbel goed te verstaan, in het bijzonder bij het bestuderen van het profetische Woord. Daarin lezen we over Gods weg met de Gemeente, Isral en de volken. Belangrijk is dat we niet doorslaan in het dispensationalisme. Over het aantal bedelingen wordt daarom ook verschillend gedacht. Sommigen zien er drie anderen zes of acht, of zelfs twaalf. We moeten er niet extreem in worden, zoals bij de Ultra-<wbr>Bedelingenleer het geval is. De aanhangers van deze leer doen bijvoorbeeld niet aan waterdoop of avondmaal en geloven dat uitsluitend de late brieven van Paulus bedoeld zijn voor de Gemeente. Ook zijn er die geloven in de Alverzoening. Dan is het ook wel te begrijpen waarom sommigen moeite hebben met het woord bedeling . Dat is jammer, omdat het een Bijbels woord is. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Zo mag je van mening verschillen over hoeveel bedelingen er zijn. Verder geloof ik dat bedelingen elkaar ook kunnen overlappen. Hoewel de Gemeente op de Pinksterdag werd geboren, zien we in het boek Handelingen een overgangsperiode van Isral naar de Gemeente, van Wet naar Genade, en van het Evangelie van het Koninkrijk naar het Evangelie van Genade. We moeten de leer van de bedelingen dus vooral zien als hulpmiddel om het Woord recht te snijden.</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C7">Kanttekening:</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C">Twee belangrijke conclusies:</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C">1. Als de Kerk in de loop van de geschiedenis de bedelingen meer zou hebben onderscheiden, zou ze niet in de dwaling terecht zijn gekomen dat de Kerk in de plaats van Isral is gekomen, met alle gevolgen van dien.</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C">2. Als in bepaalde charismatische kringen onderscheid was geweest van de bedelingen, zouden ze niet tot de foutieve Koninkrijk Nu gedachte zijn gekomen, met alle gevolgen van dien.</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2733px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2872px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2884px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C1">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:574px;"> <img src="wpimages/wp598f351c.png" width="240" height="574" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:553px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> </div> </body> </html>