<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.63em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .Normal-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Normal-C7 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Normal-C8 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2590px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2590px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:1880px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">De dagen van Noach</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">Leven in de eindtijd</span></p> <p class="Normal-P1"><span class="Normal-C4">(Het Zoeklicht nr. 23-<wbr>2016)</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">Leven in de eindtijd wordt door de Here Jezus vergeleken met de dagen van Noach. In Zijn rede over de laatste dingen voorzegt Hij wat er in de toekomst zal gaan gebeuren, vlak voorafgaand aan Zijn wederkomst. De vraag is waarom de Here Jezus die periode vergelijkt met de dagen van Noach. En of we daar nu al in leven.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Laten we eerst eens kijken wat er staat: </span><span class="Normal-C7"> Want zoals zij in [die] dagen vr de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn </span><span class="Normal-C6"> (Mattes 24:38-<wbr>39). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">In Lucas 17 vergelijkt de Here Jezus die dagen ook met de dagen van Lot: </span><span class="Normal-C7"> zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden </span><span class="Normal-C6"> (vers 28). Terecht kun je je hierbij afvragen wat hier verkeerd aan is, want het zijn geen zondige dingen. Het zijn normale levensbehoeften. Waar het hier om gaat is dat de mensen in de </span><span class="Normal-C7">eindtijd</span><span class="Normal-C6"> alleen nog met deze dingen bezig zijn. Daardoor vergeten en ontkennen zij het bestaan van de Here God. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C8">Leven we in de dagen van Noach?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Egocentrisch gedrag en leven voor jezelf in plaats van voor God, is in deze tijd vergelijkbaar met  de dagen van Noach vr de zondvloed. Meerdere teksten vinden we daarover in de Bijbel. Paulus zegt over  de laatste dagen in 2 Timotes 3: </span><span class="Normal-C7"> Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God </span><span class="Normal-C6"> (vers 2-<wbr>4, HSV). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Er is een geestelijke strijd gaande en veel christenen hebben er helaas geen idee van. Hierdoor komen velen bijna niet toe aan Bijbellezen en bidden. Het gevolg is wereldgelijkvormigheid, geestelijke onvolwassenheid en leegte. Door zorgen, stress en de drukte van de wereld kunnen sommigen het leven (bijna) niet meer aan. In 1 Petrus 5 staat: </span><span class="Normal-C7"> Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof,&  </span><span class="Normal-C6"> (vers 8-<wbr>9). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Kenmerkend voor de dagen van Noach was dat de aarde ook vol van geweldenarij was (Genesis 6:11). Is dat ook niet een teken van deze tijd? Staat het Midden-<wbr>Oosten niet in brand? En zien wij niet wereldwijd de angst voor terroristische aanslagen toenemen? </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C8">De Grote Verdrukking</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Belangrijk is dat we begrijpen dat het in Mattes 24 niet over de genadeperiode van de Gemeente gaat. Daarin lezen we over de Grote Verdrukking ten tijde van de Laatste Jaarweek (Daniel 9:27). Dan is de Gemeente al opgenomen (Openbaring 4:1). Dat is geen escape theorie, maar een belofte uit het Woord, omdat de Gemeente niet bestemd is tot toorn (1 Tessalonicenzen 1:10; 5:9). De toorn is door het bloed van het Lam weggenomen. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Heeft Mattes 24 ons dan wel iets te zeggen? Ja zeker! Jezus rede over de </span><span class="Normal-C7">eindtijd</span><span class="Normal-C6"> is actueel, bijvoorbeeld als het gaat over de volksopstanden en toenemende angst voor terrorisme. Verder zien we een sterke toename van christenvervolging, wetteloosheid, oorlogen, besmettelijke ziekten en natuurrampen. Zo waarschuwt de Heer ook voor valse profeten en valse christussen. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Uit alles in Jezus eindtijdrede blijkt, dat deze vooral aan Israel is gericht. Daarom moet de terugkeer van de Joden als een groot teken en waarschuwing worden gezien dat Christus wederkomst dichtbij is. Zo lezen we in Zijn rede ook over de derde tempel en de gruwel der verwoesting, ten tijde van de antichrist. Ook hiervan zien we de vervullingen steeds meer naderen. Want de wereld wordt klaar gemaakt voor het herstelde Romeinse rijk en de komst van een sterke geestelijke politieke leider (2 Tessalonicenzen 2:4; Openbaring 13:8). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Als we deze dingen onderscheiden, gaan we begrijpen waarom het profetische Woord van God zo belangrijk is. Het geeft ons een helder licht en zicht op het wereldgebeuren (2 Petrus 1:19). Tevens roept het de gelovigen op zich gereed te maken haar Heiland te ontmoeten: </span><span class="Normal-C7"> en de Geest en de bruid zeggen: Kom! </span><span class="Normal-C6"> (Openbaring 22:17)</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C8">Geen tijd!</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6"> Ik heb het zo druk. We horen het velen zeggen en het klinkt ons soms ook niet onbekend in de oren. De samenleving wordt steeds drukker. Alles moet sneller en er wordt steeds meer van ons gevraagd.  Een leven lang leren is een nieuw principe op de arbeidsmarkt, waardoor ook na werktijd meer gestudeerd zal moeten worden. Mede hierdoor blijven in veel gemeenten allerlei bedieningen en taken openstaan en lopen veel kerken leeg. Want tijd voor God en de kerk is er bijna niet. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Wie Christus wil dienen, zal zijn oude leven moeten afleggen en de nieuwe mens (het leven van Jezus) moeten aandoen. Als de Here Jezus alles in de opnieuw geboren christen mag worden, zal de Geest van God die persoon wijsheid geven om te onderscheiden welke dingen in het leven echt belangrijk zijn (Filippenzen 1:9-<wbr>11). Dit helpt de christen om goede keuzes te maken. De liefde van Christus zal dat bewerken in onze harten. Dat is geheel anders dan die van de wereld!</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Een leven met de Here God geeft rust en vrede. Door Jezus Christus alleen kan die innerlijke leegte, pijn en verdriet weggenomen worden. In deze drukke tijd is dat nog steeds mogelijk: </span><span class="Normal-C7"> Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven </span><span class="Normal-C6"> (Mattes 11:28, vgl. Hebreen 4:3). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C8">Noach, een type van het overblijfsel</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Het is al benoemd dat het in Mattes 24 over de Grote Verdrukking gaat. Dit Bijbelgedeelte is dus profetie. Duidelijk is dat we in deze tijd daar al tekenen en voorvervullingen van zien. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Noach en zijn familie werden tijdens de zondvloed bewaard in een ark. Zo denk ik dat Noach in Mattes 24 een type van het gelovig overblijfsel van Isral is, dat ten tijde van de Grote Verdrukking zal worden bewaard, in de woestijn (Openbaring 12:6). Zou Noach daarom niet een type van Isral zijn in de </span><span class="Normal-C7">eindtijd</span><span class="Normal-C6"> en Henoch een type van de Gemeente? </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C8">Henoch en de Opname van de Gemeente</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Bijzonder is dat Henoch wandelde met God (dat lezen we ook van Noach) en dat hij vr de zondvloed werd opgenomen: </span><span class="Normal-C7"> En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen </span><span class="Normal-C6"> (Genesis 5:24). God nam Henoch vr de zondvloed weg, net zoals de Gemeente vr de Grote Verdrukking zal worden opgenomen. Zo lezen we in Openbaring 3:10 een prachtige belofte voor de Gemeente, die tot op de dag van vandaag nog steeds onvervulde profetie is: </span><span class="Normal-C7"> Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. </span><span class="Normal-C6"> </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">De Opname kan elk moment plaatsvinden, daar hoeven geen vervullingen aan vooraf te gaan. Maar wat is er soms een strijd rondom dit thema. Dan moet ik denken aan deze woorden: </span><span class="Normal-C7"> Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme </span><span class="Normal-C6"> (Openbaring 3:11).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2397px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2511px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2523px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:574px;"> <img src="wpimages/wp598f351c.png" width="240" height="574" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:553px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse  escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> </div> </body> </html>