<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .No-Spacing-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; padding-left:48.0px; font-family:"Times New Roman", serif; font-size:14.0px; line-height:1.36em; text-align:justify; font-weight:400; } .No-Spacing-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; list-style-type: circle; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:13.0px; line-height:1.38em; color:#1f497d; } .No-Spacing-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.40em; color:#17365d; } .No-Spacing-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .No-Spacing-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:13.0px; line-height:1.38em; } .No-Spacing-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:16.0px; line-height:1.19em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2820px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2820px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:2140px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">De godheid van Jezus</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">De godheid van Jezus wordt door velen om allerlei redenen ontkent. Meestal denkt men dat Zijn bestaan slechts begon nadat Hij bij de maagd Maria werd verwekt. Zij zien Hem daarom als een schepsel, in plaats van als de Schepper. De Bijbel leert echter geheel anders, namelijk dat Hij Waarlijk God en Waarlijk Mens is (Johannes 1:1, 14). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C4">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Zijn godheid heeft altijd ter discussie gestaan. Het begon al met Zijn optreden in Isral. De Joden wilden Hem toen stenigen om godslastering, want zij zeiden: </span><span class="No-Spacing-C1"> omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt </span><span class="No-Spacing-C0">(Johannes 10:33). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Jezus is Heer</span><span class="No-Spacing-C4"> </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Jezus is Kurios. In het Grieks betekent dit: Heer. Zo noemde Thomas Hem: </span><span class="No-Spacing-C1"> Mijn Here en mijn God </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes 20:28). Als deze aanbidding Hem niet toekwam had Jezus hem dit zeker verboden te zeggen! Wat volgens sommige geestelijke leiders in Isral echt niet kon, zagen zij Stefanus doen. Toen hij gestenigd werd bad hij: </span><span class="No-Spacing-C1"> Here Jezus, ontvang mijn geest </span><span class="No-Spacing-C0"> (Handelingen 7:59).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">De eerste christenen</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Dezen werden vervolgd door de keizer. Het ging toen om leven of dood. Beleed men Jezus als Kurios, i.p.v. de keizer dan werd men in de arena voor de wilde dieren gegooid. Dit is ook bij Ignatius gebeurd. Hij stierf tussen 110-<wbr>117 in Rome de marteldood. Van Ignatius is bekend dat Hij geloofde dat Jezus God is, dat Hij de Vlees geworden God is. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">De discussie over de godheid van Jezus Christus bereikte begin vierde eeuw haar hoogtepunt. Arius was toen een populaire spreker. Hij verkondigde dat Christus niet aan God gelijk was. Hij kreeg destijds veel aanhang, waardoor velen Hem slechts als een schepsel gingen zien. Vanwege de sterke opkomst van Arius en zijn vele volgelingen (de Arianen), hebben de kerkleiders in die tijd besloten om voor altijd in een geloofsbelijdenis vast te leggen dat Jezus God is. Dat gebeurde in het concilie van Nicea, in het jaar 325. De leer van de Arianen werd toen officieel als ketterij bestempeld. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">De meest vooraanstaande Persoon</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Christus wordt in de Bijbel de Eerstgeborene genoemd (Hebreen 1:6). Dus zeggen sommigen: Hij is niet God, maar een schepsel door God geschapen . Hij kan daarom volgens hen niet aan God gelijk zijn. Dit zijn slechte argumenten. Onze Heer en Heiland heeft Zichzelf als Mens vernederd. Voor Zijn Menswording was Hij in de gestalte van God. In Filippenzen 2:6 zegt Paulus: </span><span class="No-Spacing-C1">Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Inderdaad, Hij is de Eerstgeborene. Hier wordt niet mee bedoeld dat Hij een schepsel is, maar feitelijk dat Hij de allerbelangrijkste is! Hij is de meest vooraanstaande Persoon van het hele universum. Daarom wordt Hij in de Bijbel ook de Eerste genoemd, omdat Hij het begin is van alles. Daarom kon Paulus ook belijden:</span><span class="No-Spacing-C1"> en Hij is vr alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem </span><span class="No-Spacing-C0"> (Kolossenzen 1:17). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">De meest vooraanstaande Persoon in het Oude Testament is God (Jes. 42:8). Alleen Hem komt aanbidding en eer toe. In het N.T. zien wij dat dit ook Christus toekomt. Immers, de Vader en de Zoon zijn in de Drie-<wbr>eenheid van God onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom kon de Here Jezus ook zeggen: </span><span class="No-Spacing-C1"> Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien </span><span class="No-Spacing-C0">(Johannes 14:9).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Wie de Zoon niet eert</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">De Vader wordt niet jaloers als wij bijzonder veel aandacht aan de Zoon besteden. We hoeven daar niet bang voor te zijn. Want Jezus Zelf gaf het getuigenis: </span><span class="No-Spacing-C1"> Ik en de Vader Zijn n </span><span class="No-Spacing-C0">(Johannes 10:30)</span><span class="No-Spacing-C1">.</span><span class="No-Spacing-C0"> Het is bijzonder dat de profeet Jesaja Hem noemt: </span><span class="No-Spacing-C1"> Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, </span><span class="No-Spacing-C6">Eeuwige Vader</span><span class="No-Spacing-C1">, Vredevorst </span><span class="No-Spacing-C0"> (9:5, HSV). Dit is veelzeggend over wie Hij is. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Wie zich alleen tot God richt slaat de plank volledig mis. Velen in de wereld spreken over God. De vraag is over welke God zij het hebben? En wie de Here Jezus voor hen is? Want een relatie tussen God en mens is alleen mogelijk door Jezus Christus, de Middelaar. We zullen de Zoon moeten eren en erkennen als Heer. In Johannes 5:23 staat: </span><span class="No-Spacing-C1"> opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft .</span><span class="No-Spacing-C0"> En in Fillippenzen 2:11 lezen we: </span><span class="No-Spacing-C1"> en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! </span><span class="No-Spacing-C0"> </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Ik Ben</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0"> Ik Ben is de Naam van God. De Ik Ben uitspraken van Jezus Christus laten heel duidelijk zien wie Hij is. Wij weten dat God tot Mozes zei: </span><span class="No-Spacing-C1"> Ik Ben, Die Ik Ben </span><span class="No-Spacing-C0"> (Exodus 3:14). Zo heeft de Here Jezus van Zichzelf getuigd: </span><span class="No-Spacing-C1"> Eer Abraham was, Ben Ik </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes 8:58). Niet was ik, maar Ben ik. Dat wil zeggen dat Hij er altijd al is geweest en zal zijn. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Een goede vriend van mij, een gepensioneerde dominee, heb ik gevraagd om naar de grondtekst te kijken van de Ik ben uitspraken van Jezus Christus. Dat is heel interessant. Want in het Grieks betekent ego ik . En eimi staat voor ik ben . Bijzonder is dat er in de grondtekst ego eimi staat. Het betekent: dat je de nadruk op ik moet leggen. Je zou dus kunnen zeggen dat Jezus zei: </span><span class="No-Spacing-C1"> </span><span class="No-Spacing-C6">Ik, Ik ben</span><span class="No-Spacing-C1"> de Weg, de Waarheid en het Leven </span><span class="No-Spacing-C0">(Johannes 14:6). Het gaat erom dat de klemtoon op ik moet liggen. Het betekent dus dat er buiten de Here Jezus geen andere is, Die is, wat Hij allemaal is. Alleen Jezus, alleen Hij, kon deze dingen van Zichzelf getuigen, </span><span class="Normal-C3"> Ik, Ik Ben :</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <ul class="No-Spacing-P"> <li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben het Brood des leven </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes 6:35).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben het Licht der wereld </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes 8:12).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben de Deur der schapen </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes 10;7)</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben de goede Herder </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes 10:11).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben de Opstanding en het Leven </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes. 11:25).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven </span><span class="No-Spacing-C0">(Johannes. 14:6).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben de ware Wijnstok </span><span class="No-Spacing-C0"> (Johannes. 15:1).</span></li></ul> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">God geopenbaard in het vlees</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Toen de gerechtsdienaren bij Jezus kwamen om Hem gevangen te nemen vielen zij achterover. Dit gebeurde nadat Hij tot hen zei: </span><span class="No-Spacing-C1"> Ik ben het </span><span class="No-Spacing-C0">(Johannes 18:6)</span><span class="No-Spacing-C1">.</span><span class="No-Spacing-C0"> Hoe kon dit gebeuren? Wat heeft het te zeggen? Namelijk, dat de Eeuwige en Waarachtige voor hen stond! Hij is Immanul. De Ik Ben , geopenbaard in het vlees. Welke in de Persoon van de Here Jezus onder Zijn volk heeft getabernakeld (Johannes 1:1). Daarom kon Paulus van Hem getuigen: \</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <ul class="No-Spacing-P"> <li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk </span><span class="No-Spacing-C0">(Kolossenzen 2:9).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> Hij is het Beeld van de onzichtbare God </span><span class="No-Spacing-C0">(Kolossenzen 1:15).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C1"> En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees </span><span class="No-Spacing-C0">(1 Timotes 3:16, HSV).</span></li></ul> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Gods woord geeft antwoord </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Laat het Woord uitleggen Wie Hij is, dan zal niemand meer aan Zijn godheid hoeven twijfelen. Het Woord alleen geeft antwoord op al het menselijk beredeneer, want: </span><span class="No-Spacing-C1"> Jezus Christus, Die is de waarachtige God en het eeuwige leven </span><span class="No-Spacing-C0"> (1 Johannes 5:20, HSV). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C4">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2627px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2741px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2753px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C1">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:234px;"> <img src="wpimages/wp3c8d538b.png" width="240" height="234" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:213px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Hete hangijzers</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/degodheidvanjezus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De godheid van Jezus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromisraelbelangrijkis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Waarom Isral belangrijk is</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dewetdejoodsefeestenendesabbat.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/regeertgodnudewereld.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Regeert God nu de wereld? </a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> </div> </body> </html>