<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .No-Spacing-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; padding-left:48.0px; font-family:"Times New Roman", serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; text-align:justify; font-weight:400; } .No-Spacing-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; list-style-type: circle; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.80em; color:#1f497d; } .No-Spacing-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .No-Spacing-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Strong-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .No-Spacing-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:9.0px; line-height:12.00px; vertical-align:40%; } .Strong-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .No-Spacing-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#17365d; } .No-Spacing-C5 { font-family:"Calibri", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.21em; } .Emphasis-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:12.0px; line-height:1.25em; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:16.0px; line-height:1.19em; } .No-Spacing-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2820px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2820px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:234px;"> <img src="wpimages/wp3c8d538b.png" width="240" height="234" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:213px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Hete hangijzers</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/degodheidvanjezus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De godheid van Jezus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromisraelbelangrijkis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Waarom Isral belangrijk is</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dewetdejoodsefeestenendesabbat.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/regeertgodnudewereld.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Regeert God nu de wereld? </a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:2140px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">De laatste jaren zien wij ook in ons land dat bij veel oprechte christenen de belangstelling en interesse voor de Wet, de Joodse feesten en de Sabbat is toegenomen. Dat is wel te begrijpen, want ook voor ons als Gemeente kunnen we hier veel van leren, net zoals bij de tabernakel. Maar we moeten in de periode van genade ook oppassen dat we ons niet allerlei wetten en inzettingen laten opleggen. De Schrift waarschuwt ons tenslotte niet voor niets voor allerlei dwaalleringen in de eindtijd. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">In Levitcus 23 lezen we over de feestdagen van de Heer. Deze waren bestemd voor de Isralieten. In de begin-<wbr> en slotwoorden van dit Schriftgedeelte staat: </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">&nbsp;</span></p> <ul class="No-Spacing-P"> <li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C2"> De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Isralieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden (</span><span class="No-Spacing-C1">ver 1-<wbr>2). </span><span class="No-Spacing-C2"> </span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C2">Zo maakte Mozes de feesttijden des HEREN aan </span><span class="Strong-C">de Isralieten</span><span class="No-Spacing-C2"> bekend </span><span class="No-Spacing-C1">(vers 44).</span></li></ul> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Al in Paulus tijd waarschuwde de apostel voor leraren die Joodse wetten en gebruiken aan gelovigen wilden opleggen. Zo zegt hij tot de gemeente in Galati: </span><span class="No-Spacing-C2"> en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van tevoren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen </span><span class="No-Spacing-C1">(Galaten 4:9-<wbr>11).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">In het O.T. wijzen de Wet en de feesten vooruit naar Christus. Het gaat nu niet om uiterlijke gebruiken, maar om Jezus alleen:  </span><span class="No-Spacing-C2">Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, </span><span class="Strong-C">terwijl de werkelijkheid van Christus is </span><span class="No-Spacing-C2"> </span><span class="No-Spacing-C1">(Kolossenzen 2:16-<wbr>18; vgl. met Hebreen 10:1).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Vaak gebeurt het in alle oprechtheid en enthousiasme voor de Here Jezus, dat sommigen ervoor kiezen de Wet en allerlei inzettingen te gaan naleven. Wie meent beter te doen dan de gelovigen die dat niet doen, of er gerechtigheid door verwacht, zal vroeg of laat zijn vreugde over zijn redding verliezen, omdat niemand dit kan volbrengen (Galaten 4:15; Jakobus 2:10). In Jakobus 2:10 staat:  </span><span class="No-Spacing-C2">Want wie de gehele wet houdt, maar op n punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Zo was Jakobus iemand die de wet nauwkeurig naleefde. Daar stond hij ook om bekend.</span><span class="No-Spacing-C3">1</span><span class="No-Spacing-C1"> Bijzonder is daarom des te meer wat Jakobus zegt in Handelingen 15: </span><span class="No-Spacing-C2"> Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed </span><span class="No-Spacing-C1"> (vers 19-<wbr>20).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Strong-C0">Elke dag feest!</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">In deze huidige bedeling van genade viert de Gemeente  de maaltijd van de Heer . Andere Bijbelse feesten zijn ons in de Schrift niet opgelegd. <br>Eigenlijk is het elke dag feest, want het Paaslam is geslacht! Gods Geest wijst ons daar elke dag weer op (1 Korintirs 5:7-<wbr>8). Dat geeft vrede en blijdschap, want wij hebben door Hem nieuw leven ontvangen en zijn verzoend met God.<br>Alleen de Heilige Geest kan onze harten vernieuwen, waardoor we ook anders gaan denken en leven, als een welgevallig offer voor de Heer. Dit is onze redelijke eredienst (Romeinen 12:1). In de opnieuw geboren christenen is zoiets alleen mogelijk door de kracht en leiding van Gods Geest (Filippenzen 2:13).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Strong-C0">De Sabbat </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Sommigen menen dat de Sabbat (ook) door de gelovigen uit de heidenen onderhouden moet worden, en dat de eredienst op zondag een heidense gewoonte is. Maar zowel de Joodse feesten als de Sabbat zijn in de Schrift niet als wet aan de Gemeente gegeven. Voor de heiligen in Christus is het </span><span class="No-Spacing-C2">geestelijk</span><span class="No-Spacing-C1"> gezien elke dag weer opnieuw  Sabbatsdag . Dat is nog veel mooier! In geestelijk opzicht is de Sabbat voor de heiligen in Christus al geruime tijd vervuld, namelijk op het kruishout van Golgotha:</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">&nbsp;</span></p> <ul class="No-Spacing-P"> <li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C2">Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus </span><span class="No-Spacing-C1"> (Romeinen 5:1).</span></li><li class="No-Spacing-P0"><span class="No-Spacing-C2">Want wij gaan tot [de] rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn, &  </span><span class="No-Spacing-C1">(Hebreen 4:3).</span></li></ul> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">We mogen niemand verplichten om op een bepaalde dag van de week samenkomsten te houden. Christenen mogen dat op elke dag van de week doen (Handelingen 2:46). Paulus zegt: </span><span class="No-Spacing-C2"> Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God </span><span class="No-Spacing-C1">(Romeinen 14:5-<wbr>6).<br>Dit is toch wel duidelijk, dat de Hebreenschrijver erop aandringt: </span><span class="No-Spacing-C2"> Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen </span><span class="No-Spacing-C1"> (10:25). Dan maakt het niet uit of je in een gemeente komt waar ze op zondag of zaterdag eredienst hebben. Beter is het om elkaar aan te sporen en te bemoedigen de samenkomsten trouw te bezoeken. Daar heb je veel meer aan dan daarover verhit te (blijven) discussiren. Daarin heeft de Here, in deze heilsperiode van genade, ons vrij gelaten.<br>Degenen die menen goed te doen door de feesten van de Heer te vieren zijn daar ook vrij in (zolang zij er maar niet wettisch in worden). Wie de feesten niet vieren zijn daar ook vrij in en doen niet minder goed (Romeinen 14:1-<wbr>6), want wij zijn niet onder de Wet maar onder de genade (Galaten 5:1). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C4">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Strong-C0">De eerste dag van de week</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Christus opstanding vond plaats op de eerste dag van de week. Deze is in het Oude Testament vooraf voorgesteld als  de achtste dag , of als de dag na de Sabbat (Leviticus 23:10-<wbr>11; vgl. 1 Korintirs 15:20).<br>Zo verscheen Hij ook op de eerste dag van de week aan Zijn discipelen (Johannes 20:1 en 19). En bij het aanbreken van de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort (Handelingen 2:1). Het woord Pinksteren betekent in het Grieks: 50</span><span class="No-Spacing-C3">e</span><span class="No-Spacing-C1"> dag. Dat was ook op de dag na de Sabbat. In Handelingen 20:7 lezen we over een eredienst op de eerste dag van de week. De discipelen waren toen bijeengekomen om het brood te breken, en Paulus sprak hen toe. Aan de hand van deze voorbeelden is het wel begrijpelijk waarom veel christenen er waarde aan hechten om op zondag als gemeente samen te komen.<br>Profetisch gezien vindt de achtste dag plaats na het Duizendjarig Rijk (Israls Sabbatrust). Dat gaat over de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wanneer God  alles in allen is (1 Korintirs 15:28). Dan is deze oude schepping voorbij gegaan en is er een </span><span class="No-Spacing-C2">nieuwe schepping</span><span class="No-Spacing-C1"> gekomen. Daar is niet vrede waar gerechtigheid heerst (zoals in het Vrederijk), maar waar gerechtigheid woont! De Gemeente is al een nieuwe schepping en heeft reeds vrede ontvangen. Paulus zegt daarover: </span><span class="No-Spacing-C2"> Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen </span><span class="No-Spacing-C1"> (2 Korintirs 5:17, vgl. Efeze 4:20).<br>Onder de Wet was het zo dat je na zes werkdagen moest rusten, om je te wijden aan het vierde gebod en daarin te volharden: de Sabbat. De gelovigen in Christus hebben reeds al rust en vrede ontvangen en mogen van daaruit elke dag weer opnieuw leven in alle afhankelijk van Hem. Dan komt er een leven door de Geest. Dat is de ware vrijheid (Romeinen 8:6).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Strong-C0">In Christus is het ja en Amen</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Hoewel niet alles in het Woord aan ons gericht is kunnen we er wel van leren (vgl. 1 Korintirs 10:11). Dus ook van de Wet, de Joodse feesten (Johannes 7:2) en de Sabbat. Bijzonder daarin is, dat deze vervuld worden in Christus eerste en tweede komst.<br>De wet, de Joodse feesten en de Sabbat zijn (slechts) schaduwbeelden, Christus is het Wezen. Daarom staat er: </span><span class="No-Spacing-C2"> Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons (</span><span class="No-Spacing-C1">2 Korintirs 1:20).<br></span><span class="No-Spacing-C5"><br></span><span class="Emphasis-C">Voetnoot:<br>1. HSV-<wbr>Studiebijbel (eerste druk), Handelingen 15:13, blz.1891. (Vgl. Josephus, De oude geschiedenis van de Joden 20.200; Eusebius, Kerkelijke Geschiedenis, 2.23). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C6">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2627px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2741px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2753px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C1">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> </div> </body> </html>