<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .No-Spacing-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .Standaard-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C3 { font-family:"Verdana", sans-serif; font-size:16.0px; line-height:1.13em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2720px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2720px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:574px;"> <img src="wpimages/wp598f351c.png" width="240" height="574" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:553px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse  escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:2000px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C2">Is de antichrist een moslim?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">(Het Zoeklicht nr. 7-<wbr>2017)</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C4">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="No-Spacing-C">Islamitische organisaties als IS en Al Qaida zijn een gevaar voor de Westerse samenleving. Zo krijgen we in Europa steeds meer te maken met terroristische aanslagen en met moorden op Joden en christenen. Via de media krijgen we ook regelmatig nieuws te horen over vervolgingen van christenen in islamitische landen, waar zij worden gemarteld en gedood, bijvoorbeeld door gruwelijke onthoofdingen. Het lijkt er sterk op dat het islamitische gevaar van terreur, wat zover van ons vandaan leek, steeds dichterbij komt!</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C"><br></span><span class="Standaard-C0">Het idee dat het gevaar van een aanslag zomaar uit het niet kan toeslaan is beangstigend. Sommige gelovigen, die bekend zijn met de profetische Schriften, vergelijken het islamitische gevaar met de periode van de Grote Verdrukking. Zowel in Openbaring als in Jezus rede over de eindtijd lezen we wat de tekenen van de eindtijd zijn. Dan komen er vragen naar boven als:  Zal de antichrist een moslim zijn? <br><br></span><span class="Standaard-C1">Vreselijke tekenen</span><span class="Standaard-C0"><br>We lezen in Openbaring over hen die geslacht waren (de zielen onder het altaar), over de draak die oorlog zal gaan voeren tegen het Joodse volk en over de zielen die onthoofd waren om hun getuigenis in Jezus (6:9; 12:17; 20:4). Christus heeft voorzegd dat in de eindtijd volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Oorlogen zullen er zijn en we zullen horen van geruchten van oorlogen. Ook zal Jeruzalem door de heidenen vertrapt worden totdat Jezus komt (Mattes 24:6-<wbr>7; Lucas 21:24). <br>Deze vreselijke tekenen gaan na de Opname van de Gemeente vervuld worden. Nu zien we daar al voortekenen en voorvervullingen van. Het komt sterk overeen met wat de islamitische extremisten vandaag doen, want velen van onze geloofsgenoten in het Midden-<wbr>Oosten leven in angst, vanwege vervolging. <br>Naar Isral is de haat ook groot. Er is antisemitisme en antizionisme. Door de moslimextremisten wordt Isral gezien als een kankergezwel dat uitgeroeid moet worden. Er schuilt achter de islam een verwoestende demonische macht, waardoor (jonge) terroristen worden gedreven tot meedogenloze aanslagen. <br><br></span><span class="Standaard-C1">Allah heeft geen zoon</span><span class="Standaard-C0"><br>De god van de islam heeft geen zoon. Dit staat verwoord in de koepel van het islamtische heiligdom, de  Dome of the Rock , op het Joodse tempelplein. Met dit getuigenis verloochenen zij de Zoon van God. De Bijbel zegt dat dit het werk van de geest van de antichrist is: </span><span class="Standaard-C"> Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent </span><span class="Standaard-C0"> (1 Johannes 2:22). Deze verloochening is een duidelijk teken van de eindtijd. En een sterk bewijs dat de God van Isral en de god van de islam niet dezelfde zijn! Mohammed was dan ook een valse profeet en leraar: </span><span class="Standaard-C"> Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan </span><span class="Standaard-C0"> (1 Johannes 4:1). <br><br></span><span class="Standaard-C1">Het herstelde Romeinse rijk</span><span class="Standaard-C0"><br>Vanwege de huidige vluchtelingenstroom uit het Midden-<wbr>Oosten zijn velen in het Westen bang dat de islam het uiteindelijk in Europa voor het zeggen krijgt, waardoor Europa in de toekomst een verlengstuk zal worden van het Midden-<wbr>Oosten. Anderen beschouwen dit als overdreven bangmakerij. <br>Opmerkelijk is dat in Danil 2 staat dat het herstelde Romeinse rijk zal zijn als van ijzer en leem. Het zal daarom een verdeeld koninkrijk zijn (vers 41-<wbr>43), dat in de eindtijd uit de afgrond zal oprijzen. Het heeft daarom een duivels karakter! Dit antichristelijke rijk zal ongeveer dezelfde landen omvatten als het oude Romeinse rijk (Openbaring 17:8). Het oude Romeinse rijk bestond uit drie continenten: een groot deel van Europa, Noord-<wbr>Afrika en West-<wbr>Azi. In deze drie continenten vinden we veelal islamitische landen, waar Allah word aanbeden en de Koran als gods woord wordt beschouwd. Er staat: </span><span class="Standaard-C"> zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem </span><span class="Standaard-C0"> (Danil 2:43). <br>Het Statenbeeld in Danil 2 heeft twee voeten met tien tenen dat uit ijzer en leem bestaat. We zien hierin duidelijk dat het koninkrijk van de antichrist een verdeeld koninkrijk zal zijn in de toekomst. Dit zou kunnen betekenen dat de verschillen te groot blijven tussen het zogenaamde christelijke Westen en de islamitische wereld in het Midden-<wbr>Oosten, om een stabiele eenheid te kunnen vormen. Dat de islam in de eindtijd een belangrijke rol zal gaan spelen in het herstelde Romeinse rijk sluit ik daarom niet uit. <br><br></span><span class="Standaard-C1">Komt de antichrist uit het huidige Europa?</span><span class="Standaard-C0"><br>Het beest uit de zee in Openbaring 13 is een grote politieke, economische en militaire wereldmacht, maar ook een persoon, de antichrist. De Schrift geeft volgens een aantal gerenommeerde profetie-<wbr>uitleggers sterke aanwijzingen dat hij niet uit het tegenwoordige Europa komt, maar uit een Arabische staat, bijvoorbeeld Babylon. Vanuit Isral ligt Babel ten noorden, in het huidige Irak. De profeet Jesaja noemt de antichrist de koning van Babel (14:4) en de koning van Assur (10:12; vgl. Micha 5:4-<wbr>5). Zo noemt de profeet Danil hem de koning van het Noorden (11:40). De antichrist is m.i. niet de valse profeet uit de aarde (Openbaring 13:11), zoals velen denken. De valse profeet is de geestelijke leider naast het politieke beest uit de zee. Christus maakt in Zijn rede over de eindtijd duidelijk onderscheid tussen valse christussen en valse profeten (Mattes 24:5,11,24). <br><br></span><span class="Standaard-C1">Is de antichrist dan toch misschien een islamiet?</span><span class="Standaard-C0"><br>Daar moeten we voorzichtig mee zijn, maar waarschijnlijk is de koning van Babel meer dan alleen dat! Hij zal waarschijnlijk ook Joods zijn en zich voordoen als christen. Ook de boeddhisten en hindoes zullen blij met hem zijn en hem navolgen, want hij kan alle wereldgodsdiensten onder zijn vleugels samenbrengen. Een geniale leider zoals de wereld nog nooit heeft gekend. De Here Jezus heeft van hem gezegd: </span><span class="Standaard-C"> Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen </span><span class="Standaard-C0"> (Johannes 5:43). <br>Door zijn sluwheid, bedrog en bovennatuurlijke krachten zal hij er in slagen om eenheid te brengen tussen het jodendom, christendom, de islam en bijvoorbeeld het boeddhisme en hindoesme. Het zal hem lukken dat de mensen in de wereld het allemaal als </span><span class="Standaard-C2">n</span><span class="Standaard-C0"> wereldgodsdienst gaan zien. <br>Wie zich uiteindelijk tegen hem keren, zullen dat met de dood moeten bekopen, want er zal een moment komen, halverwege de Laatste Jaarweek, dat hij zijn masker zal afnemen (Danil 9:27; Openbaring 13:15). Dan zal de schijn-<wbr>messias op geen enkele god letten (Danil 11:37), maar zichzelf boven alles groot maken in Gods tempel in Jeruzalem (2 Tessalonicenzen 2:4). Alle bewoners op aarde zullen hem dan moeten aanbidden en gehoorzamen. Geen enkele god of afgod uit het religieuze Babylonische systeem zal dan door hem getolereerd worden. <br><br></span><span class="Standaard-C1">Wij hebben een zalige hoop! Jezus Christus!</span><span class="Standaard-C0"><br>Tot de Opname van de Gemeente kan de tegenstander, de zoon des verderfs, zich niet ten volle openbaren, want eerst zal de weerhouder (de Gemeente / de Heilige Geest) weggenomen moeten worden (2 Tessalonicenzen 2:6-<wbr>8). Speculeren over een specifiek persoon moeten we niet doen. <br>Wij zien daarom niet uit naar de komst van de antichrist, want wij hebben een zalige hoop! Christus zal ons verlossen van de komende toorn en ons veilig thuisbrengen in het huis van de Vader (Johannes 14:2-<wbr>3; 1 Tessalonicenzen 1:10). Wat een geweldig vooruitzicht voor de Gemeente. Maar voor de wereld zal Hij komen als Rechter en als een dief in de nacht. Als we hier bij stilstaan, dan mogen we God dankbaar zijn dat het nog genadetijd is. </span><span class="Standaard-C3"><br>&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C0">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2528px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2642px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2654px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C4"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C4">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C5">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> </div> </body> </html>