<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .No-Spacing-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.63em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#17365d; } .Standaard-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .Standaard-C3 { font-family:"Verdana", sans-serif; font-size:16.0px; line-height:1.13em; } .Standaard-C4 { font-family:"Verdana", sans-serif; font-style:italic; font-size:16.0px; line-height:1.13em; } .Standaard-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.25em; color:#17365d; } .Standaard-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C7 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:12.0px; line-height:1.25em; } .content-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:13.0px; line-height:1.23em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C8 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C9 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:3120px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:3120px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:574px;"> <img src="wpimages/wp598f351c.png" width="240" height="574" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:553px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:500px; width:560px; height:2420px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C2">Openbaring 12</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C3">Een groot teken in de hemel*</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C4">(Het Zoeklicht nr. 11-<wbr>2015)</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C5">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="No-Spacing-C">Ongetwijfeld is dit n van de moeilijkste hoofdstukken uit Openbaring. De moeilijkheid zit in het hemelteken. Veel gerespecteerde uitleggers grijpen hier terug in de tijd, omdat zij het visioen als boventijdelijk beschouwen (vers 1-<wbr>5). Anderen houden vast aan de chronologische tijdlijn, door het hemelteken te betrekken op de Grote Verdrukking. Vers 1-<wbr>6 wordt door hen gezien als de basistekst, waar in vers 7-<wbr>18 aanvullend commentaar op wordt gegeven. <br>Belangrijk is dat we begrijpen dat de hoofdstukken 12-<wbr>14 elkaar enigszins kunnen overlappen.</span><span class="No-Spacing-C0"> </span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C"><br></span><span class="Standaard-C0">De ziener bevindt zich hier in het midden van de Laatste Jaarweek. Er is dan nog drienhalfjaar (een tijd, tijden en een halve tijd) te gaan tot het einde. Belangrijk is dat we opmerken dat vers 19 van Openbaring 11 aansluit op het hemelteken van Openbaring 12: </span><span class="Standaard-C"> En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de Ark van Zijn Verbond werd zichtbaar in Zijn tempel& </span><span class="Standaard-C0"> Aansluitend hierop zag Johannes een groot teken in de hemel, namelijk een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren boven haar hoofd (vers 1). Wat heeft dit te zeggen?</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C1"><br></span><span class="Standaard-C2">De vrouw is Isral</span><span class="Standaard-C0"><br>Velen denken dat de vrouw een symbolisch beeld is van de Kerk of de maagd Maria. Maar de Kerk heeft geen mannelijk wezen gebaard en Maria vluchtte niet naar de woestijn, maar naar Egypte. De Schrift die Zichzelf verklaart verwijst ons naar de droom van Jozef: </span><span class="Standaard-C"> Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer </span><span class="Standaard-C0"> (Genesis 37:9). In de zon zien wij vader Jakob, in de maan moeder Rachel en in de elf sterren, waarvan Jozef de twaalfde is, de twaalf zonen van Isral. Eens zullen alle stammen Israls zich voor de ware Jozef, Jezus Christus, neerbuigen (Zacharia 12:10). Het kan daarom niet anders dan dat de vrouw Isral is. <br>De zon, de maan en de sterren zijn ook een symbolische beeld van het eeuwige verbond dat de Here God met Isral heeft gesloten. In Jeremia 31:35-<wbr>36 staat: </span><span class="Standaard-C">Zo zegt de HERE, Die de zon overdag tot een licht geeft, Die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, Die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, Wiens Naam is HERE der heerscharen: Als deze verordeningen voor Mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal ook het nageslacht van Isral ophouden al de dagen een volk te zijn voor Mijn ogen. </span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C2">De draak</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0">Momenteel is de duivel de overste van de macht der lucht en de god dezer eeuw (Efezirs 2:2; 2 Korintirs 4:4). Hij wordt ook wel genoemd: de oude slang, de satan, of de draak. Satan betekent: tegenstander. Zijn naam heeft ook de betekenis van aanklager . <br>Opmerkelijk is dat de draak rood is en zeven koppen en tien horens heeft. Hierin zien wij zijn bloeddorstige heerschappij over de aarde, door alle eeuwen heen. De zeven koppen van de rode draak geven symbolisch zeven wereldrijken weer. Daarvan is de laatste het herstelde Romeinse rijk, ten tijde van de antichrist (Openbaring 13:1-<wbr>2; 17:8-<wbr>11). De tien horens zijn tien koningen, of een tienstatenfederatie van het laatste wereldrijk (Openbaring 17:12).</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0"><br></span><span class="Standaard-C2">Oorlog in de hemel</span><span class="Standaard-C0"><br>In Job. 38:7 worden engelen met sterren vergeleken. Veel uitleggers menen daarom dat de volgende tekst over satan en zijn gevallen engelen gaat: </span><span class="Standaard-C">En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde </span><span class="Standaard-C0">(vers 4). Nu wonen de duivel en zijn trawanten nog in de hemelse gewesten en klaagt hij de gelovigen aan bij God. Op de helft van de Laatste Jaarweek zullen zij uit de hemel geworpen worden, door de sterke aartsengel Michael en zijn engelen. De grote vorst Michal is een belangrijke engel die voor het Joodse volk strijdt. Dat blijkt wel uit de volgende tekst: </span><span class="Standaard-C">Te dien tijde zal Michal opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden </span><span class="Standaard-C0"> (Danil 12:1). Dan, als de tegenstander op de aarde is geworpen, zal de vrouw vluchten naar de woestijn en zal zij ontkomen aan de macht van de antichrist. </span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C0"><br></span><span class="Standaard-C2">De vlucht naar de woestijn</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0">In Hosea 2 staan prachtige teksten: </span><span class="Standaard-C"><br>" Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart </span><span class="Standaard-C0">(vers 13). </span><span class="Standaard-C"><br>" En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des HEREN, dat gij Mij noemen zult: mijn Man, en niet meer: mijn Bal </span><span class="Standaard-C0">(vers 15).</span><span class="Standaard-C"> <br><br></span><span class="Standaard-C0">Laat er daarom geen twijfel over bestaan dat de vrouw Isral uitbeeldt. In Jeremia 31:2 staat: </span><span class="Standaard-C"> Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, Isral, op weg naar zijn rust. <br></span><span class="Standaard-C0">We lezen dat aan de vrouw twee vleugels van een grote arend gegeven zal worden, zodat ze vliegend kan wegvluchten naar de woestijn (vers 14). Zal zij per vliegtuig vluchten? Of zal de Here God hen opnemen en wegvoeren naar een veilige plek in de woestijn? Het doet in ieder geval denken aan Israls vlucht uit Egypte: </span><span class="Standaard-C"> gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb </span><span class="Standaard-C0">(Exodus 19:4).</span><span class="Standaard-C"> </span><span class="Standaard-C0">Zo zien wij dat de grote arendsvleugels die aan de vrouw gegeven zullen worden, ook verwijzen naar Isral. </span><span class="Standaard-C3"><br></span><span class="Standaard-C4">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C2">De woestijnstad Petra </span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0">Veel profetie-<wbr>experts denken dat de vrouw naar de woestijnstad Petra in Jordani zal vluchten. Deze onbewoonde stad is slechts bereikbaar door n zeer nauwe kloof. De canyon heeft een lengte van ongeveer 3 km en de hoogte van de diepe steilwandige kloof varieert van 60 tot 300 meter. De Here Jezus heeft gezegd: </span><span class="Standaard-C"> laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen </span><span class="Standaard-C0"> (Mattes 24:15-<wbr>16). Zo toont Danil 11:41 ons het gebied dat aan de macht van de antichrist zal ontkomen: </span><span class="Standaard-C"> maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten. </span><span class="Standaard-C0"> Edom, Moab en de keur der Ammonieten is het gebied dat tegenwoordig Jordani heet en waar Petra zich bevindt. </span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C5">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C2">Het mannelijk kind</span><span class="Standaard-C0"><br>De traditionele gedachte bij Het Zoeklicht en vele andere profetie-<wbr>uitleggers is dat het kind Christus uitbeeldt. Een alternatieve uitleg is dat wij onder het mannelijk kind de 144.000 mogen rekenen. Voor beide opties valt wat te zeggen. Bepalend hierbij is hoe het hemelvisioen wordt uitgelegd, niet tijdgebonden of juist wel (vers 1-<wbr>5). Duidelijk is m.i. dat het mannelijk wezen niet de ware Gemeente uitbeeldt, want de Opname heeft immers al plaatsgevonden in Openbaring 4:1. </span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C3">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0">In het kort beide opties: <br></span><span class="Standaard-C6">Christus:</span><span class="Standaard-C0"> Het is duidelijk dat de Here Jezus een heersende functie zal hebben in het Vrederijk: </span><span class="Standaard-C"> Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk </span><span class="Standaard-C0"> (Psalm 2:9; vgl. Openbaring 19:15). En de vrouw is Isral waaruit de Messias is geboren: </span><span class="Standaard-C"> Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst </span><span class="Standaard-C0"> (Jesaja 9:5; vgl. Genesis 3:15; Romeinen 9:5). <br>Zo ziet men in de wegvoering van het kind Christus hemelvaart. </span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C6">De 144.000:</span><span class="Standaard-C0"> Openbaring is profetie, want Johannes kwam in vervoering des geestes in de Dag des Heren (Openbaring 1:10; 4:2). Is het niet beter om daarom vast te houden aan de chronologische tijdlijn, in plaats van terug te gaan naar de geboorte in Bethlehem en Christus hemelvaart? Dat is toch geen Openbaring? Overigens er staat dat het kind plotseling werd weggerukt naar God en Zijn troon (vers 5). Christus hemelvaart was niet een plotselinge wegrukking van de aarde. En een vluchtende Christus lijkt mij vreemd. <br>Opmerkelijk is dat de 144.000 in Openbaring 14:3 op de berg Sion in de hemel zijn (vgl. Hebreen 12:22). Zij zingen daar een nieuw gezang vr de troon en vr de vier dieren en oudsten. Mocht het mannelijk kind werkelijk de 144.000 uitbeelden, dan betekent dit dat zij halverwege de Verdrukking plotseling van de aarde zullen worden weggenomen, naar God en Zijn troon in de hemel. Op deze wijze worden zij dan bewaard voor de op aarde geworpen duivel en die vreselijke laatste drienhalfjaar van toorn en gramschap. Dat is niet zomaar een gedachte, want de hoofdstukken 12 t/m 14 overlappen elkaar. <br>De 144.000 zijn een eerstelingsvrucht uit de vrouw Isral (Openbaring 14:4). Israls voorhoede is een voorschot op gans Isral dat behouden zal worden. Immers, we lezen dat na de wegvoering van het kind de draak oorlog zal gaan voeren tegen de overigen van haar nageslacht (vers 17). <br>Niet alleen Christus en de Gemeente zullen een heersende functie hebben in het Vrederijk, ook Isral zal dat hebben. Zij zullen namelijk heersen over hun drijvers: </span><span class="Standaard-C"> Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers </span><span class="Standaard-C0"> (Jesaja 14:2). Zie ook Jesaja 49:23; 54:3; Micha 5:7; Maleachi 4:3. </span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C3">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C3">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C7">*Oorspronkelijke titel: De vrouw, de draak en het mannelijk kind.</span><span class="Standaard-C3"><br>&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="content-C">&nbsp;</span></p> <p class="No-Spacing-P"><span class="Standaard-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Standaard-C0">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2927px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:3042px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:3053px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C8"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C8">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C9">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> </div> </body> </html>