<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .List-Paragraph-P { margin:0.0px 0.0px 13.0px 28.0px; text-align:justify; font-weight:400; text-indent:-19.0px; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; color:#c00000; } .No-Spacing-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.40em; color:#1f497d; } .List-Paragraph-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .Standaard-C { font-family:"Verdana", sans-serif; font-size:16.0px; line-height:1.13em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:3020px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:3020px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:574px;"> <img src="wpimages/wp598f351c.png" width="240" height="574" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:553px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:2340px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">Opname van de Gemeente: Bijbelse &#39;escape&#39;?</span></p> <p class="Normal-P1"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P1"><span class="Normal-C3">(Het Zoeklicht nr. 15/16-<wbr>2018)</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C4">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">De Opname van de Gemeente komt steeds meer ter discussie te staan. Velen geloven er niet (meer) in. Het is bedroevend dat deze zalige hoop en verwachting door sommigen wordt afgedaan met wishful thinking . </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0"><br></span><span class="No-Spacing-C1">Anderen noemen de Opname vr de Verdrukking een ontsnappingstheorie, die slechts bedacht is door mensen. Als liefhebber van het profetische Woord van God raakt het mij diep van binnen dat de zogenaamde opname-<wbr>theorie ook nog eens antisemitisch zou zijn.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Het idee van de Opname staat niet in het Woord?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Laat duidelijk zijn dat onze hoop en verwachting , wat </span><span class="No-Spacing-C0">Het Zoeklicht </span><span class="No-Spacing-C1">ook altijd heeft verkondigd, geen wishful thinking is! Dat blijkt wel uit de volgende teksten, waarin we lezen over </span><span class="Normal-C4">1. </span><span class="No-Spacing-C1">het Vaderhuis, </span><span class="Normal-C4">2.</span><span class="No-Spacing-C1"> dit sterfelijke bekleed zal worden met onsterfelijkheid, </span><span class="Normal-C4">3. </span><span class="No-Spacing-C1">wij Hem op de wolken zullen ontmoeten in de lucht, </span><span class="Normal-C4">4. </span><span class="No-Spacing-C1"> wij burgers van een rijk in de hemelen worden genoemd en </span><span class="Normal-C4">5. </span><span class="No-Spacing-C1">de Opname onze zalige hoop is:</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="List-Paragraph-P"><span class="Normal-C4">1. </span><span class="No-Spacing-C0"> In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen -<wbr>&nbsp;anders zou Ik het u gezegd hebben want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij zijn moogt, waar Ik ben </span><span class="No-Spacing-C1">(Johannes 14:2-<wbr>3). </span></p> <p class="List-Paragraph-P"><span class="Normal-C4">2. </span><span class="No-Spacing-C0"> Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen </span><span class="No-Spacing-C1">(1 Korintirs 15:51-<wbr>53).</span></p> <p class="List-Paragraph-P"><span class="Normal-C4">3. </span><span class="No-Spacing-C1"> </span><span class="No-Spacing-C0">want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; </span><span class="List-Paragraph-C">daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen </span><span class="No-Spacing-C1"> (1 Tessalonicenzen 4:16-<wbr>17).</span></p> <p class="List-Paragraph-P"><span class="Normal-C4">4. </span><span class="No-Spacing-C0"> Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt,& </span><span class="No-Spacing-C1">(Filippenzen 3:20-<wbr>21).</span></p> <p class="List-Paragraph-P"><span class="Normal-C4">5. </span><span class="No-Spacing-C0"> verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus </span><span class="No-Spacing-C1">(Titus 2:13).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Slechts een handjevol teksten?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Sommigen zullen zeggen dat er bij de opname-<wbr>theorie slechts een handjevol teksten wordt gebruikt. Maar wij mogen weten dat slechts n tekst in de gehele Schrift over de Opname al voldoende zou zijn, om te leven in die hoopvolle verwachting! </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Zo is ook n tekst in de gehele Schrift over Christus letterlijke Hemelvaart genoeg, om te geloven dat dit werkelijk is gebeurd: </span><span class="No-Spacing-C0">En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen </span><span class="No-Spacing-C1">(Handelingen 1:9).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Hier geloof jij toch niet in?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Moeten we dit echt letterlijk nemen, dat we eens in een oogwenk op de wolken weggevoerd worden in de lucht? Verbijsterd kwam ik op een avond thuis nadat een voorganger tegen mij zei: Hier geloof jij toch niet in? Waarna ik teleurgesteld tegen hem zei: Zo staat het er toch? </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Wij geloven dat Christus graf leeg was, dat Hij vervolgens een verheerlijkt lichaam kreeg en 40 dagen na Zijn opstanding uit de dood ten hemel voer. Daarom geloven wij ook in het mysterie van de Opname van de Gemeente. Want Christus is ons voorgegaan in Zijn sterven, in Zijn opstanding en in Zijn Hemelvaart. Daarom zegt Paulus dat wij elkaar moeten troosten met deze woorden (1 Tessalonicenzen 4:18).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Een geheimenis?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Het mysterie van de Opname is n van de vele geheimenissen, waar in het Oude Testament nog geen zicht op was. Dat komt omdat er toen ook nog geen zicht was op de heilsperiode van de Gemeente (Efezirs 3:1-<wbr>11). God had de zieners in Isral, de profeten, daar toen nog niets over geopenbaard. Hierin zien we duidelijk dat wij Zijn komst voor de Gemeente en Zijn wederkomst voor Isral van elkaar moeten onderscheiden.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">De wegneming van de Gemeente is een plotselinge &nbsp;en een geheime gebeurtenis, die onaangekondigd zal plaatsvinden. Dan worden er in een oogwenk miljoenen christenen vermist op aarde. Aan de wederkomst daarentegen gaan tekenen en vervullingen vooraf (Openbaring 6-<wbr>19). Dit gaat over de Dag des Heren, de toorn van het Lam en Jakobs Benauwdheid. Daarna zal elk oog Hem zien komen met de wolken en zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten in Jeruzalem (Openbaring 1:8; Zacharia 14:4). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">De Grote Verdrukking, ook voor de Gemeente?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Het is eervol om voor Hem te lijden en te volharden in geloof en gehoorzaamheid. Daarom zegt Paulus: </span><span class="No-Spacing-C0">Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden </span><span class="No-Spacing-C1">(2 Timotes 3:12). Zijn wij radicaal dan zullen wij met vervolging te maken krijgen. Maar Paulus bemoedigt ons ook met de woorden: </span><span class="No-Spacing-C0">indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet </span><span class="No-Spacing-C1">(2:13). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Terecht geloven onze Post-<wbr>Trib vrienden dat verdrukking heerlijkheid bewerkt. Zij maken daarin een grote denkfout als het gaat om de Grote Verdrukking. Kennelijk zien zij het verschil niet tussen vervolging van gelovigen en de toorn van God over de ongelovigen, ten tijde van de Grote Verdrukking op aarde. Door het bloed van het Lam is het oordeel voor hen, die in Christus zijn, weggenomen (Romeinen 5:9; 1 Tessalonicenzen 1:10 en 5:9). Het Paaslam is geslacht, zodat Gods oordeel aan ons voorbij zal gaan. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">De Opname-<wbr>visie vr Verdrukking antisemitisch? </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Door sommigen wordt wel verwezen naar Johannes 17: </span><span class="No-Spacing-C0">Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze </span><span class="No-Spacing-C1">(vers 15).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Toen wij tot geloof kwamen had God ons direct van de aarde weg kunnen nemen, om bij Hem te zijn. Dat is in deze heilsperiode van genade niet Gods wil. Eerst moet de Gemeente voltallig zijn. De bouw van Gods geestelijke huis, de Gemeente, is nog niet af. Tot die tijd vraagt God van ons een heilige levenswandel, waarin wij ons niet schamen voor het Evangelie en hoopvol leven uit verwachting! </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Verdrukking en oordeel zal niet alleen komen over de ongelovigen in Isral, maar over alle ongelovige mensen op aarde. Zo is ook in het Lichaam van Christus geen onderscheid tussen Jood en niet-<wbr>Jood (1 Korintirs 12:13). Allen die in Hem geloven hebben deel aan Zijn Lichaam. Die zijn reeds vrij van het oordeel en Gods komende toorn op aarde.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Wij zullen Zijn heerlijkheid aanschouwen!</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">De &nbsp;Bijbelse visie over de Opname van de Gemeente is niet wishful thinking . Het is wise thinking! Er is een Bijbelse escape beloofd door Hem: </span><span class="No-Spacing-C0"> Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken heb, die op de aarde wonen </span><span class="No-Spacing-C1">(Openbaring 3:10). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">Dan mogen wij het huis van de Vader binnengaan en zal Christus gebed in vervulling gaan: </span><span class="No-Spacing-C0"> Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt -<wbr> Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vr de grondlegging der wereld </span><span class="No-Spacing-C1"> (Johannes 17:24). Maranatha! Kom, Here Jezus!</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C1">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2829px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2943px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2955px; width:680px; height:66px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C1">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> </div> </body> </html>