<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.63em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Normal-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:13.0px; line-height:1.38em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.40em; color:#17365d; } .No-Spacing-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .No-Spacing-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; color:#17365d; } .content-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2870px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2870px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:2160px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">Sions Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">De beloofde Erfgenaam</span></p> <p class="Normal-P1"><span class="Normal-C4">(Het Zoeklicht nr. 24-<wbr>2016)</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">Het Mattes-<wbr>evangelie is ten eerste voor het Joodse volk bestemd. Het wordt daarom ook wel  het Joodse evangelie genoemd. Het is geschreven om aan te tonen dat Jezus Christus de beloofde Koning-<wbr>Messias van Isral is. Dat blijkt wel, want Mattes begint direct met het geslachtsregister van Jezus Christus, waarin Hij de Zoon van David en de Zoon van Abraham wordt genoemd (1:1). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">Een prachtig getuigenis met een diepe profetische betekenis! </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Alleen in het Mattesevangelie komen de uitdrukkingen  het Koninkrijk der hemelen en  het Evangelie van het Koninkrijk voor. Uitdrukkingen die we niet zomaar mogen toepassen op de Gemeente. Immers, de Gemeente is het Lichaam van Christus en heeft een andere bestemming dan Isral. Zo is Christus de Koning van de Joden en niet de Koning van de Kerk. Voor de Gemeente is Hij hoofd van het Lichaam en Middelaar tussen God en mensen. De Gemeente is daarom ook niet het Koninkrijk van God, want dat is aan Isral beloofd (Handelingen 1:6). Het heeft alles te maken met het Messiaanse Rijk, dat ook wel het Duizendjarig Vrederijk wordt genoemd. Dit Rijk breekt niet eerder aan dan dat de Messias is wedergekomen en het overblijfsel van Isral tot bekering is gekomen (Hosea 3:5). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Het Evangelie naar Mattes kan niet goed worden verstaan als we de Bijbel niet lezen in de heilshistorische ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld de Bergrede van Jezus (5:1-<wbr>7:29). Die kunnen we niet ongenuanceerd toepassen op de Gemeente. Deze is namelijk de grondwet van het toekomstige Koninkrijk op aarde. De principes van de Bergrede zijn prachtig. Maar Christus alleen kon daar volheid aan geven (5:17). Ten tijde van het Duizendjarig Rijk kan dit ook alleen door het gelovig overblijfsel van Isral worden nageleefd, wanneer zij de Heilige Geest hebben ontvangen. En God hen een nieuw hart heeft gegeven: </span><span class="No-Spacing-C1"> Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar Mijn inzettingen wandelt en naarstig Mijn verordeningen onderhoudt </span><span class="No-Spacing-C0"> (Ezechil 36:27).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">Het Koninkrijk uitgesteld</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Het Koninkrijk werd door Jezus aangeboden aan Isral. Dat bleek wel uit de wonderen en tekenen die Hij en Zijn discipelen in Isral deden: </span><span class="No-Spacing-C1"> Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet </span><span class="No-Spacing-C0"> (Mattes 10:7-<wbr>8). Wie Isral en de Gemeente niet onderscheiden, hebben geen helder zicht op het Koninkrijk voor Isral in de toekomst. We zien dit gebeuren in sommige (extreem) charismatische stromingen (Kingdom Now theology). Die menen de autoriteit van God te hebben ontvangen om het Koninkrijk op aarde te bouwen en te proclameren, bijvoorbeeld door geestelijke oorlogvoering. Ook dit is een vorm van vervangingstheologie.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Het beloofde Koninkrijk voor Isral werd niet afgeblazen omdat zij de Messias hadden verworpen. Het Koninkrijk werd alleen uitgesteld, totdat Jezus Christus zichtbaar wederkomt met grote macht en heerlijkheid (24:30). Dat zal gebeuren nadat Christus klaar is met het bouwen van Zijn Gemeente. Dan zal zij opgenomen worden in heerlijkheid en mag zij wonen waar haar bestemming is, in het hemelse Vaderhuis. De apostel Paulus, aan wie in het bijzonder de verborgenheid van de Gemeente is geopenbaard, zegt dat wij nu al hemelburgers zijn: </span><span class="No-Spacing-C1"> Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten </span><span class="No-Spacing-C0">(Filippenzen 3:20; vgl. Efeze 1:3).</span><span class="No-Spacing-C1"> </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C4">De Verlosser zal uit Sion komen</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Isral zal Hem uiteindelijk ook als Verlosser verwachten. Niet bij de Opname van de Gemeente, want dit geheimenis is ingesloten in de bedeling van genade. Daar was in het Oude Testament nog geen zicht op. Als Hij wederkomt en Zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet (Zacharia 14:1-<wbr>7), dan zal Hij Isral verlossen: </span><span class="No-Spacing-C1"> De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden </span><span class="No-Spacing-C0">(Romeinen 11:27). Daarom heeft Christus in Mattes 23 voorzegd, voordat Hij Zijn rede over de </span><span class="No-Spacing-C1">eindtijd</span><span class="No-Spacing-C0"> hield: </span><span class="No-Spacing-C1"> Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, Die komt in de Naam des Heren! </span><span class="No-Spacing-C0">(vers 39). Als het Messiaanse welkom klinkt in Isral en de Messias Zijn Koningschap heeft aanvaard, dan zullen alle heerlijke Messiaanse voorzeggingen voor het volk in vervulling gaan. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">Het Koningschap aanvaard</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">Het Koningschap zal door Christus in de hemel worden aanvaard, vlak voordat Hij samen met Zijn verheerlijkte Gemeente terugkomt (Openbaring 19:6). Voor Isral is dan de periode van  de tijden der heidenen voorbij (Lucas 21:24; vgl. Danil 2:32-<wbr>35). Dan zal deze heerlijke proclamatie voor het gelovig overblijfsel in vervulling gaan: </span><span class="content-C"> Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn Koningschap zal geen einde nemen </span><span class="No-Spacing-C3"> (Lucas 1:32-<wbr>33). Er zal werkelijk vrede komen in de stad van de grote Koning. De stad van David. Een heilige plaats waar vele volken naar toe zullen trekken: </span><span class="content-C"> Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem </span><span class="No-Spacing-C3"> (Jesaja 2:3).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">Een goddelijke Koning</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Sions Koning komt... Zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, zo was Zijn intocht in Jeruzalem (Mattes 21:1-<wbr>11). Het is indrukwekkend om te lezen dat Hij door de menigte als Zoon van David werd geprezen, maar toen Hij dicht bij de stad kwam weende Hij over de toekomst van Jeruzalem (Lucas 19:41-<wbr>44). Want de geestelijke leiders en ook velen uit het volk, hadden de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag. Niet lang daarna werd Hij gekruisigd, met boven Zijn hoofd op schrift: </span><span class="No-Spacing-C1"> Dit is Jezus, de Koning der Joden </span><span class="No-Spacing-C0"> (Mattes 27:37). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Het profetische Woord van God laat duidelijk zien dat Hij geheel anders zal wederkomen, namelijk als Overwinnaar en als Iemand Die oorlog voert in gerechtigheid (Jesaja 63:1-<wbr>5; Openbaring 19:11-<wbr>16).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">De komst van Sions Koning is nabij. Als we letten op Isral en de tekenen van de tijd, dan mogen we dat zeker weten. Dit betekent dan ook dat de heilsperiode van de Gemeente ten einde loopt. En dat de Here Zijn Gemeente elk moment kan opnemen. Herkent u, herken jij, de tijd waarin we leven?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">De komende Koning is een goddelijke Koning, van Hem werd gezegd:  Immanuel , wat betekent: </span><span class="No-Spacing-C1"> God met ons </span><span class="No-Spacing-C0">(Mattes 1:23). Zijn goddelijkheid wordt door Jesaja bevestigd door Zijn Koninklijke titels: </span><span class="No-Spacing-C1"> en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst </span><span class="No-Spacing-C0"> (9:5, HSV).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C2">Christus: de Erfgenaam</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Mattes kan niet vreugdevoller beginnen, dan met de woorden dat Jezus Christus de Zoon van David en de Zoon van Abraham is. Daar is alles mee gezegd, want Hij is de beloofde Messias ( Gezalfde ) van Isral.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">Aan Abraham is de landsbelofte gedaan (Genesis 15:18) en aan koning David is een eeuwig Koningschap voor Isral beloofd (2 Samul 7:16). Deze beloftes vinden uiteindelijk hun vervulling in Christus, bij Zijn wederkomst. Want Hij is de Erfgenaam van het land Isral en wettig Erfgenaam van de troon van David (Galaten 3:16; Openbaring 5:5). Davids koningschap en dat van zijn zoon Salomo waren (slechts) een voorafschaduwing van het Koningschap van Christus. Daarom staat er in Hebreen 1: </span><span class="No-Spacing-C1"> Die, Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld geschapen heeft </span><span class="No-Spacing-C0"> (vers 2, HSV). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C3">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:495px; top:2652px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:1px; top:2791px; width:1079px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp8631da03.png" width="1079" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:201px; top:2803px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:433px; width:240px; height:574px;"> <img src="wpimages/wp598f351c.png" width="240" height="574" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:454px; width:202px; height:553px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse  escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> </div> </body> </html>