<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.25em; color:#17365d; } .Normal-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Normal-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .Normal-C7 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2570px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2570px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:234px;"> <img src="wpimages/wp3c8d538b.png" width="240" height="234" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:213px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Hete hangijzers</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/degodheidvanjezus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De godheid van Jezus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromisraelbelangrijkis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Waarom Isral belangrijk is</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dewetdejoodsefeestenendesabbat.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/regeertgodnudewereld.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Regeert God nu de wereld? </a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:1880px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">Waarom Isral belangrijk is</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P1"><span class="Normal-C4">(IB Magazine, nr. 7-<wbr>2018)</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C5">Direct na de zondeval wordt in de Bijbel een belangrijk profetische vooruitblik gegeven waarom Isral belangrijk is voor God en voor de wereld. In Genesis 3:15 lezen we oevr vijandschap tussen de slang en de vrouw, en over vijandschap tussen het nageslacht ban de slang en het Nageslacht van de vrouw. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">Isral wordt in de Bijbel vergeleken met een vrouw, waaruit de Messias zal voortkomen (Jes. 9:5). Ook lezen we dat Hij uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen, en dat geeft meteen aan waarom Isral belangrijk is. Zolang de vijandschap tussen de slang en de vrouw voortduurt, zal Isral geen rust kennen. Dat verandert pas nadat de Messias Zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet (Zach. 14:3-<wbr>5; Op. 19:11-<wbr>16). En als we goed letten op het profetisch Woord in relatie tot Isral en de volken, dan weten we dat dat moment (zeer) nabij is. Immers, vrijwel de gehele wereld heeft bemoeienis met het Joodse volk, het land Isral en de stad Jeruzalem (Zach. 12:2-<wbr>3). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">Waarom heeft God juist dit volk uitgekozen en aan hen bijzondere beloften gedaan. Zeker niet omdat het groot en sterk is, of vanwege door hun gehoorzaamheid. Integendeel! Velen leven in ongehoorzaamheid en het is een klein volk, een stipje op de wereldbol. De Heere heeft Isral uitverkoren, omdat uit hen de Messias zou voortkomen. Het Joodse volk zal dan ook altijd blijven bestaan en in de toekomst zelfs rijkelijk gezegend worden (2 Kor. 1:20). Ooit zal het zelfs tot voorbeeld en zegen zijn en als hoofd der naties boven alle volken verheven worden (Jer. 31:7). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Het is Gods Land en stad </span><span class="Normal-C3"><br>Er is altijd al strijd geweest om Isral en Jeruzalem (vgl. Dan. 2 en 7). Het land is al door diverse koningen en wereldrijken overheerst. Maar wie is nu de werkelijke eigenaar van het land? In Leviticus 25:23 zegt God: </span><span class="Normal-C7"> het land is van Mij,... </span><span class="Normal-C3">. En de Heere Jezus noemt Jeruzalem  de stad van de grote Koning (Mat. 5:35), een heilige plaats waar Hij wil wonen (Ps. 132:13-<wbr>14). Maar zover is het nu nog niet, want dit zal pas gebeuren tijdens het Messiaanse Rijk. Dan zal Jeruzalem, behalve van Isral, ook de hoofdstad zijn van de gehele wereld: </span><span class="Normal-C7"> en vele natin zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem </span><span class="Normal-C3"> (Jes. 2:3).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Isral, Gods oogappel</span><span class="Normal-C3"><br>God waarschuwt in Zijn Woord de wereld dan ook ernstig om van het volk en land af te blijven: </span><span class="Normal-C7"> Want, zo zegt de HERE der heerscharen, Wiens heerlijkheid Mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben -<wbr> want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan -<wbr>: voorwaar, zie, Ik beweeg Mijn hand tegen hen, en zij zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten, dat de HERE der heerscharen Mij gezonden heeft </span><span class="Normal-C3"> (Zach. 2:8-<wbr>9).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Weet de wereld hiervan?</span><span class="Normal-C3"><br>Zouden de Palestijnse rebellen, de islamitische buurlanden en de V.N. daarvan (willen) weten? Vreest Iran, het oude Perzische volk, de God van Isral niet? Nee! Jeruzalem zal verworden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en tot een steen waaraan ze zich zullen verwonden. Want de Heere zal oordelen over alle volken die Zijn volk hebben verstrooid, Zijn land hebben verdeeld en Zijn stad hebben geplunderd (Jol 3:1-<wbr>2). Dan zal de gehele wereld weten Wie de God van Isral is, en zal er gerechtigheid heersen op aarde:</span><span class="Normal-C7">  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de Wortel van Isa zullen zoeken, Die zal staan als een banier der natin, en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn </span><span class="Normal-C3">(Jes. 11:9-<wbr>10).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Vanwege Gods belofte aan Abraham</span><span class="Normal-C3"><br>Met Abraham (een Hebreer) heeft God een eeuwig verbond gesloten. Hij heeft hem verkozen tot aartsvader van een volk waaruit de Messias geboren zal worden. Dit volk, Zijn oogappel, heeft God uitgekozen tot Zijn Persoonlijk eigendom (Deut. 14:2). Ook heeft de Heere aan Abraham een zevenvoudige belofte gedaan (Genesis 12:1-<wbr>3): een land; een groot volk; hij zal gezegend worden; zijn naam zal worden groot gemaakt; hij zal tot zegen worden gesteld; zegen en vloek voor de omringende volken, afhankelijk van hun houding ten opzichte van Abraham en zijn nageslacht; in hem zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">God heeft aan Abraham en Zijn nageslacht de landsbelofte gedaan: </span><span class="Normal-C7"> Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat </span><span class="Normal-C3">(Gen. 15:18, vgl. 13:15). Het nageslacht van Abraham kreeg het land in bruikleen. Gods enige voorwaarde was wel gehoorzaamheid; dan zou het goed met hen blijven gaan en zou het land vruchtbaar zijn (Lev. 26:3-<wbr>13, zie ook de gevolgen van ongehoorzaamheid: Lev. 18:28; 26:33-<wbr>35).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Vanwege Gods belofte aan David</span><span class="Normal-C3"><br>God heeft ook met David een eeuwig verbond, het zogeheten Davidsich verbond, gesloten (2 Sam. 23:5). Aan hem heeft de Heere beloofd dat zijn troon voor altijd vast zal staan: </span><span class="Normal-C7"> Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vaststaan voor altijd </span><span class="Normal-C3"> (2 Sam. 7:16). En die troon is voor eeuwig verankerd in de komst van de Messias: </span><span class="Normal-C7"> Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Heere God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen </span><span class="Normal-C3"> (Luk. 1:32-<wbr>33). <br>Jeremia spreek over een rechtvaardige Koning, Die een Telg/Spruit van David wordt genoemd: </span><span class="Normal-C7"> Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal als Koning regeren en verstandig handelen, Die zal recht en gerechtigheid doen in het land </span><span class="Normal-C3"> (23:5). Het vaststaan van de troon van David ligt veilig geborgen in de trouw van God. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C6">Vanwege de beloofde Erfgenaam</span><span class="Normal-C3"><br>Als wij het profetisch Woord bestuderen en nadenken over de toekomst van Isral, dan is het essentieel dat we Christocentrisch lezen. Zo lezen we in Openbaring: </span><span class="Normal-C7"> Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie </span><span class="Normal-C3">(19:10). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">Christus Jezus is de meest vooraanstaande Persoon van het hele universum. Paulus zegt: </span><span class="Normal-C7"> Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen </span><span class="Normal-C3"> (Rom. 11:36). De Bijbel noemt Hem de Zoon van David en de Zoon van Abraham (Mat. 1:1). Hij is de wettige Erfgenaam van het land Isral en van het beloofde Koninkrijk, dat God in het bijzonder aan de aartsvaders heeft beloofd (Gal. 3:16; Hebr. 1:2).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">Dus, waarom is Isral belangrijk? Op grond van Gods Woord om veel redenen, maar de allerbelangrijkste is toch wel: vanwege de beloofde Erfgenaam, Israls Messias. Maranatha! </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2366px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2480px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2492px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C0">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> </div> </body> </html>