<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Normal-P1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:right; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .Standaard-C2 { font-family:"Verdana", sans-serif; font-size:16.0px; line-height:1.13em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:2720px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:2720px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:574px;"> <img src="wpimages/wp598f351c.png" width="240" height="574" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:553px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse  escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:340px; top:480px; width:560px; height:1900px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">Wees moedig en trouw</span></p> <p class="Normal-P1"><span class="Normal-C3">(Het Zoeklicht nr. 22-<wbr>2017)</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C4">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">In Danil 3 lezen we dat Nebukadnezar de opdracht gaf om een gouden beeld te maken. Zodra en feestelijke muziek klonk moest het beeld door alle volken, talen en naties aanbeden worden. Niet lang hiervoor kreeg de Babylonische koning een droom, waarin hij een reusachtig beeld zag en waarvan Danil tot de koning zei:  gij zijt dat gouden hoofd (Danil 2:28). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C"><br></span><span class="Standaard-C0">Profetisch gezien hebben deze twee  beelden veel te zeggen. Zo zien wij in het droombeeld van Nebukadnezar de tijden der heidenen voor Isral (vgl. Lucas 21:24). En typologisch zien wij in het gouden beeld een heenwijzing naar het beeld van de antichrist.<br><br>Na het aangrijpende droombeeld kon Nebukadnezar niet meer slapen, want daarin gebeurde iets bijzonders wat hem zeer verontrustte. Een steen raakte los van een berg waardoor het droombeeld geheel verbrijzeld en verpulverd werd. Die steen werd tot een grote berg en vervulde de gehele aarde. Figuurlijk zien wij in die steen Christus en Zijn Koninkrijk. Deze Koning en Zijn koningschap heeft God in het bijzonder aan het volk Isral beloofd (2 Samuel 7:16; Handelingen 1:6). Hij is de Wortel en het Nageslacht van David (Jesaja 11:10; Openbaring 22:16), de Koning der Joden.<br><br></span><span class="Standaard-C1">Het gouden beeld</span><span class="Standaard-C0"><br>Het droombeeld zette Nebukadnezar tot nadenken. In plaats van dat hij nederig werd, liet hij een beeld maken dat helemaal van goud was. Bij het Statenbeeld in de droom was alleen het hoofd van goud. Kennelijk verzette en verhief Nebukadnezar zich tegen de God van Danil en koesterde hij een sterk verlangen in zijn hart dat het Babylonische rijk voor altijd over de wereld zou heersen. <br>Nebukadnezar leed aan grootheidswaan, dat is duidelijk. Zo durfde hij te zeggen, vlak voordat God hem krankzinnig maakte: </span><span class="Standaard-C"> Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb&  </span><span class="Standaard-C0"> (Danil 4:30). Zo zal er ook tijdens de Grote Verdrukking een wereldleider opstaan die aan grootheidswaan zal lijden. Net zoals Nebukadnezar destijds, zal hij een beeld laten maken dat door iedereen op aarde aanbeden zal moeten worden. In Openbaring 11 wordt hij het Beest uit de afgrond genoemd en in Openbaring 13 het Beest uit de zee. Maar eerst zal hij zich voordoen als vredevorst, als de ruiter op het witte paard (Openbaring 6:2).<br><br></span><span class="Standaard-C1">Hoe zag het gouden beeld eruit?</span><span class="Standaard-C0"><br>Hoe het beeld van de Babylonische koning eruit zag weten we niet precies. Daarvan staan in de Bijbel alleen de maten vermeld: 60 el hoog en 6 el breed. In onze maatstaf was het afgodsbeeld ongeveer 30 meter hoog en 3 meter breed. Mogelijk was het gouden beeld een personificatie van de Babylonische koning. Is dat niet de ultieme hoogmoed; het aan God gelijk willen zijn? <br>Nu staat er niet dat het beeld de gedaante van een mens had. Sommigen denken daarom aan een vierkante vrijstaande zuil in Egyptische stijl (een obelisk). Opmerkelijk is dat het beeld in de vlakte van Dura werd opgericht. Daar werd volgens verschillende Joodse bronnen ook de toren van Babel gebouwd (Genesis 11). De mensen zeiden toen: </span><span class="Standaard-C"> laten wij ons een naam maken </span><span class="Standaard-C0"> (vers 4). Het kwam voort uit het streven van de mensen naar eenheid en macht. <br><br></span><span class="Standaard-C1">Het getal van de mens</span><span class="Standaard-C0"><br>Zes is het getal van de mens en de menselijke onvolmaaktheid. Het getal van het Beest is ook het getal van de mens en heeft een getalswaarde van driemaal zes. Het getal  666 symboliseert daarom de onvolmaaktheid ten top! De antichrist en de valse profeet zullen in de eindtijd een wereldgodsdienst oprichten. Net als Nebukadnezar destijds, wil het Beest door zijn wereldreligie eenheid brengen in zijn wereldrijk. De mensen waarover het Beest heerst zullen hem en zijn beeld moeten aanbidden. <br>We zien zoiets ook gebeuren in Noord-<wbr>Korea. Het volk (en ook de toeristen in het land) moeten buigen voor de twee beelden van de grote leiders. Iedereen moet het regime gehoorzamen. Zo niet dan word je gevangen genomen of zelfs gedood. In deze schurkenstaat zitten naar verwachting 150.000 tot 200.000 gevangenen in strafkampen, waaronder ook heel veel christenen.<br><br></span><span class="Standaard-C1">De antichrist en zijn beeld</span><span class="Standaard-C0"><br>Halverwege de laatste Jaarweek zal de antichrist het vredesverdrag met Isral verbreken. Dan zal de grote verleider zijn ware gezicht tonen. Volgens de profeet Jesaja zal het verbond een verbond met de dood zijn en het verdrag een verdrag met het dodenrijk. Hij zal in plaats van Christus komen, want elke knie zal zich dan voor de tegenstander moeten buigen. Paulus zegt: </span><span class="Standaard-C"> de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is </span><span class="Standaard-C0"> (2 Tessalonicenzen 2:4).<br>Danils vrienden knielden niet voor het beeld en werden daarom in een brandende oven geworpen. Wie tijdens de Grote Verdrukking het beeld van het Beest niet aanbidt, zal onthoofd worden. In Openbaring 20 staat: </span><span class="Standaard-C"> en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om hun getuigenis van Jezus en om het woord van God&  </span><span class="Standaard-C0"> (vers 4). <br><br></span><span class="Standaard-C1">Danils vrienden beproefd</span><span class="Standaard-C0"><br>Bijzonder is dat de jonge mannen ongeschonden uit de vuuroven kwamen. Zelfs hun kleding rook niet naar brandlucht. Maar al had God dit niet voor hen gedaan, dan waren zij uit liefde voor Hem gestorven. Ook nu zijn er veel christenen in de wereld die moeten lijden om hun geloof in Christus. Zij lijden en sterven liever voor Hem, dan dat zij hun Gekruisigde en Opgestane Heer zouden verloochenen. <br>Veel christenen in het westen willen niet voor Christus lijden. Als het even kan blijven zij stil. Zij durven zich niet uit te spreken over de Bijbelse principes. Sommigen vermijden het misschien wel bewust of lopen ervoor weg. Maar de Bijbel is er duidelijk over, bijvoorbeeld als het gaat over samenwonen, het huwelijk tussen man en vrouw, de evolutietheorie en de godheid van Jezus. Laat het voorbeeld van Danils vrienden (en ook van onze broeders en zusters in de vervolging) ons tot aanzet en voorbeeld zijn. De Bijbel roept ons op om moedig en trouw te zijn. Door je geloof in Christus niet te verloochenen en te blijven bij de gezonde rechte leer (Filippenzen 4:8-<wbr>9). <br><br></span><span class="Standaard-C1">Danils vrienden en het gelovig overblijfsel</span><span class="Standaard-C0"><br>Mogelijk kunnen wij in de drie vrienden van Danil een profetische heenwijzing zien naar de 144.000 verzegelden Isralieten in de eindtijd. Ten tijde van de Grote Verdrukking zijn zij onaantastbaar. Verder zien wij in Openbaring 12 dat de vrouw (Isral) zal vluchten naar de woestijn. Daar zal God een deel van het volk bewaren, buiten het aangezicht van de slang, voor een periode van drienhalf jaar (vers 14).<br><br></span><span class="Standaard-C1">Waar was Danil? Waar is de Gemeente? </span><span class="Standaard-C0"><br>De vraag die velen zich stellen is:  waar was Danil? Bij de inwijdingsplechtigheid van het beeld was hij niet. Zijn vrienden wel. Buigen voor het beeld zou hij nooit gedaan hebben. Daarbij lettend op wat er van hem geschreven staat in hoofdstuk zes, waar hij door zijn trouw aan God in de leeuwenkuil werd geworpen. <br>De vraag blijft:  Waar was Danil? Velen zullen zich ten tijde van de Grote Verdrukking afvragen:  waar zijn al die christenen gebleven? Met enige voorzichtigheid vind ik het een prachtige gedachte om in de afwezigheid van Danil een heenwijzing te zien naar de Opname van de Gemeente. Want die zal vr de vuuroven van de Grote Verdrukking weggenomen worden van de aarde (1 Tessalonicenzen 1:10; 5:9). </span><span class="Standaard-C2"><br>&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C2">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2528px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2642px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2654px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C3"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C3">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Standaard-C4">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> </div> </body> </html>