Home

Over deze site

Wie zijn wij

Waarom Jezus?  

De Bijbel

De eindtijd in vogelvlucht

Links

Contact

 

Artikelen uit Het Zoeklicht

Leven uit verwachting

De dagen van Noach

Sions Koning komt...

De bedelingenleer

Veracht de profetieën niet!

Openbaring van Jezus Christus

Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)

De antichrist en het herstelde Romeinse rijk

Het systeem Babel: een geheimenis

De stad Babel in de eindtijd

Is de antichrist een moslim?

Daniël en zijn vienden in Babel

Wees moedig en trouw

Opname van de Gemeente: Bijbelse ‘escape’?

 

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!

 

Hete hangijzers

De godheid van Jezus

Waarom Israël belangrijk is

De geestelijke strijd om Israël en Jeruzalem

De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat

Regeert God nu de wereld?

 

Evangelisatie  

Dopen moet dat nu echt?

Wat is jouw keuze?

Waarom het de moeite waard is christen te zijn

 

Studieboeken

De Openbaring van Jezus Christus - Zie, Ik maak alle dingen nieuw!

Daniël - Gods weg met Israël en de volken

De Koning komt! - Hoe zal het aflopen?

 

 

De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..."

Auteur Jeep van der Schoot

 

Welkom...

 

Op deze website vind je allerlei informatie en Bijbelstudies over het profetische Woord van God. Kort en bondig heb ik geprobeerd om Gods plan met de Gemeente, Israël en de volken duidelijk weer te geven. Verder staan er op deze site allerlei andere studies over de Bijbel en het christelijk geloof.

Copyright ©, 2017 dekoningkomt.nl

 

Opname van de Gemeente:

Bijbelse 'escape'?

 

De Opname van de Gemeente komt steeds meer ter discussie te staan. Velen geloven er niet (meer) in. Het is bedroevend dat deze zalige hoop en verwachting door sommigen wordt afgedaan met ‘wishful thinking’.

 

Anderen noemen de Opname vóór de Verdrukking een ontsnappingstheorie, die slechts bedacht is door mensen. Als liefhebber van het profetische Woord van God raakt het mij diep van binnen dat de ‘zogenaamde’ opname-theorie ook nog eens ‘antisemitisch’ zou zijn.

 

Verder lezen...

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Website bijgewerkt, januari 2020

Waarom Israël belangrijk is

 

Direct na de zondeval wordt in de Bijbel een belangrijk profetische vooruitblik gegeven, waarom Israël belangrijk is voor God en voor de wereld. In Genesis 3:15 lezen we over vijandschap tussen de slang en de vrouw, en over vijandschap tussen het nageslacht van de slang en het Nageslacht van de vrouw.

 

Er is altijd al strijd geweest om Israël en Jeruzalem.

 

Verder lezen...

 

 

Als wij het profetisch Woord bestuderen en nadenken over de toekomst van Israël, dan is het essentieel dat we Christocentrisch lezen.

De wegneming van de Gemeente is een plotselinge en een geheime gebeurtenis, die onaangekondigd zal plaatsvinden.

De Openbaring van Jezus Christus

Zie, ik maak alle dingen nieuw!

 

Op 1 oktober 2016 werd mijn verklaring van het laatste Bijbelboek gepresenteerd op de Zoeklicht-dag, in de Basliek in Veenendaal. Een begrijpelijke studie met prachtige en verhelderende illustraties van Jos Vanspauwen.

 

'Het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen.'

Frits Boekhoff- directeur stichting Het zoeklicht.

 

'Iedereen, die naar ordening op zoek is, heeft met dit boek alles in huis om het laatste Bijbelboek met meer inzichten te verkennen en zich eigen te maken. Warm aanbevolen.'

JV, van maandblad Reveil.

 

De Openbaring van Jezus Christus is verkrijgbaar bij Het Zoeklicht of de christelijke boekhandel.

 

Verder lezen...

 

'En Hij, Die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig' (Op. 21:5).

De geestelijke strijd om Israël

en Jeruzalem

 

In de hemelse gewesten speelt zich een voortdurend conflict af, tussen het hemelse leger van God en de duivel met zijn trawanten. Wie zich hiervan bewust is ziet wat voor ogen is en komt tot de kern van Israëls probleem.

 

De haat tegen het Joodse volk en de strijd om Israël en Jeruzalem is dus vooral een geestelijke strijd, die zich in de hemelse gewesten afspeelt. Wij zien daarvan een afspiegeling op aarde.

 

Dit conflict zal uitlopen op de openbaring van Jezus Christus en de openbaring van de mens der wetteloosheid.

 

Verder lezen...

 

Israël is de belangrijkste graadmeter voor een goed verstaan van de tijd waarin wij leven.