De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..."

Full color

Hardcover A4 formaat

Aantal pagina's 112

ISBN 9789064511639

Auteurs:  Ds. Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot

Geïllustreerd door: Ted Larson (Seattle)

Uitgeverij: Het Zoeklicht

Daniël

Gods weg met Israël en de volken

 

Ik heb in de lente van 2012 het proefschrift van dit boek in één keer doorgenomen, zo boeiend vond ik het. De inhoud nodigde uit tot lezen en verder lezen. De twee auteurs vullen elkaar met hun talenten aan en maken het tot een opbouwende studie van het profetisch Woord.
Een voorbeeld: de eerste zes hoofdstukken van de profeet Daniël worden behandeld door Dick Stichter en de hoofdstukken zeven tot en met twaalf door Jeep van der Schoot. Het statendroombeeld van Nebukadnessar in Daniël 2 wordt door Dick uitvoerig becommentarieerd, zowel historisch als toekomstig, en toch is er geen overlapping met Jeeps commentaar op Daniël 7, waar de Here God dezelfde rijken aan Daniël openbaart, maar dit keer in de vorm van roofbeesten.
Bijzondere aandacht geven de auteurs aan Gods weg in het verleden en toekomst met Zijn oude verbondsvolk Israël. De geschiedenis en toekomst van de volkeren in relatie tot Israël worden duidelijk belicht. Het begrip
eindtijd wordt duidelijker verklaard en vooral toegankelijker gemaakt voor beginners in de studie van het profetisch Woord van de Bijbel. En in alles staat in dit boek de Heer Jezus Christus centraal.
Een algemeen gevoel voor mij, na het doornemen van het volledige script, is dat de Here God alles, en ook alles, onder controle heeft. Ik weet dat vele christenen er geestelijk door bemoedigd en gestimuleerd zullen worden, om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus voor Zijn gemeente. Amen, kom Here Jezus!


Robert de Telder

 

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Jeep van der Schoot en Dick Stichter

Home

Studieboeken

De Openbaring van Jezus Christus - Zie, Ik maak alle dingen nieuw!

Daniël - Gods weg met Israël en de volken

De Koning komt! - Hoe zal het aflopen?